Tvojebyvanie, Váš portál o bývaní

Referencie

Naša firma vznikla  v roku 1994, ako stavebná a obchodná spoločnosť.(živnosť)  V roku 1999 sa transformovala do spoločnosti VENDA SR spol.s r.o. Realizujeme tieto druhy stavebných prác:

 • bytové, hotelové a občianske stavby
 • inžinierske stavby
 • priemyselné a dopravné stavby
 • dodávku stavieb " na kľúč" vrátane kompletného interiérového vybavenia
 • inžinierska činnosť vo výstavbe

V stavebnej činnosti realizujeme aj špeciálne stavebné práce od realizácie antikoróznych špeciálnych systémov, cez sanácie betónových konštrukcií až po stavby dodávané ako celok, kde si zabezpečujeme všetky potrebné činnosti ako vyšší dodávateľ. Firma je technicky vybavená pre realizáciu takýchto druhov prác.

Naše referencie:

Slovenská republika:

 • Víno Košice - rekonštrukcia budovy vrátane sanačných prác - Hviezdoslavova 2, Košice /1994-1998/
 • Nadstavba edičného strediska UPJŠ Košice /1994-1997/
 • Rekonštrukcia stavebného objektu Hutný projekt Košice včítane úpravy priestorov pre Priemyselnú banku Košice /1994/
 • Rekonštrukcia obchodných priestorov /Hlavná, Alžbetina /1995/
 • Rekonštrukcia "12 apoštolov" Kováčska 57,Košice /1995-1996/
 • KVUUS Košice, Rekonštrukcia pracoviska CT/1996/
 • DHL WORLDWIDE EXPRES - rekonštrukcia priestorov pracoviska /1996/
 • Rekonštrukcia knižnice UPJŠ Košice /1994/
 • Rekonštrukcia komplexu Salaš Barca /1995/
 • Zriadenie zámkovej dlažby autobusových zastávok  mesto Košice /1995-1996/
 • Rekonštrukcia  hotela KOSIL Košice /1995/
 • Rekonštrukcia  mostných telies v okr. Poprad /1995-1996/
 • Výstavba rod. domov KE /Popradská, Košická Nová Ves/ /1995-2004/
 • Výstavba rod. domov KE - okolie/Nižná Myšľa, Ruskov, Herľany, Svinica, Bidovce, Nižná Kamenica/ /1995-2003/
 • Rekonštrukcia sociálnej budovy SMZ Jelšava /1999-2000/
 • Oprava potrubných rozvodov ÚK a ZTI  SMZ Jelšava /2000/
 • Rekonštrukcia objektov SMZ Jelšava /2000-2001/
 • Rekonštrukcia budovy Cassovia realitas invest, Košice, Kováčska 49 /2002/
 • Rekonštrukcia Retro bar, Košice /2002/
 • Rekonštrukcie plochých striech -Železiarne Podbrezová /2002/
 • Výstavba rod. domov BA  Rača, Malinovo/2003-2004/
 • Realizácia oblúkového krovu Ruskov /2004/
 • Rekonštrukcia fasády pamiatkovo chráneného objektu na Alžbetinej 26, Košice /2003/
 • Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov v obci Raslavice (stavebný dozor) /2004/
 • Rekonštrukcia mäsokombinátu ERIK Košice, časť nad Jazerom /2003-2006/
 • Výstavba rodinných domov Košice /2006-2007/
 • U.S.Steel HK3, výstavba záchytnej nádrže /2008-2009/
 • Výstavba rodinných domov Košice a Košice okolie /2010-2014/
 • Kompletná rekonštrukcia objektov mäsovýroby - TNV v Trstenej pri Hornáde /2015/
 • Výstavba rodinných domov Košice a Košice okolie /2015-2019/

Česká republika:

 • Rekonštrukcia budovy NKÚ/Nár. kontrolný úrad/ Praha /2000/
 • Sanácia Vala - murovaného kamenno-tehlového oplotenia - Kramářova vila Praha /rezidencia premiéra ČR / 2000-2001/
 • Oprava fasád objektov Penicilínky v Roztokách u Prahy /2001/
 • Výstavba rodinných domov „na kľúč“ Praha - Čičovice, Praha - Chuchle, Praha - Libeň, Praha – Kunratice /2001-2003/

+421 (0)903 905 339
+421 (0)905 261 121

Venda SR s.r.o.
Idanská 39, 04001 Košice

zavesypekna bielizen
tvoje byvanie SK