Tvojebyvanie, Váš portál o bývaní

Fotogaléria

[STL Giraltovce]

Výstavba regulačnej stanice plynu STL plynovod - dodávka stavebnej časti.

[STL Arnutovce]

Výkop rýh, premostenie koryta potoka pri výstavbe STL plynovodu v obci Arnutovce.

[Rekonštrukcia mostov]

Rekonštrukcia cestných premostení okr. Poprad.

[Kostol v Bôrke okres Rožňava]

Rekonštrukcia kostola v Bôrke.

1 2 3

+421 (0)903 905 339
+421 (0)905 261 121

Venda SR s.r.o.
Belanská 3, 04011 Košice

zavesypekna bielizen
tvoje byvanie SK