Tvojebyvanie, Váš portál o bývaní

Predbežná objednávka realizácie

Projekt
Cena je garantovaná (udaná pri RD)
na kľúč (murovaný)
hrubá stavba (rozsah bude dohodnutý samostatne)
Položky, ktoré neobsahuje garantovaná cena na kľúč, budú doplnené podľa skutočnosti
Kontaktné údaje
Poznámka
Spracovanie osobných údajov

Podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto udeľujem súhlas firme Venda SR spol. s r.o. so spracovaním horeuvedených osobných údajov pre marketingové účely – údaje budú poskytnuté firmám, ktoré prezentujú svoje produkty, prípadne služby súvisiace s výstavbou rodinného domu.

+421 (0)903 905 339
+421 (0)905 261 121

Venda SR s.r.o.
Idanská 39, 04001 Košice

zavesypekna bielizen
tvoje byvanie SK