Tvojebyvanie, Váš portál o bývaní

Inžinierska činnosť – do kolaudácie

Zabezpečíme Vám všetky činnosti od územného konania, vydania stavebného povolenia, až po kolaudáciu.

- vstupné podklady

- prieskumy, odborné posudky a stanoviská

- poradenská činnosť pri realizácii investičného zámeru

- zabezpečenie geometrických plánov pre výkup pozemkov

- výkup pozemkov

- zastupovanie investora pri územnom a stavebnom konaní

- výkon stavebného dozora počas realizácie stavebného diela

- kolaudačné rozhodnutie

- činnosti potrebné po dokončení staveby

+421 (0)903 905 339
+421 (0)905 261 121

Venda SR s.r.o.
Idanská 39, 04001 Košice

zavesypekna bielizen
tvoje byvanie SK